Jóga jako vědomá cesta

jóga jako vědomá cesta

Jóga jako vědomá cesta

V letech 2018 - 2024 jsme nabízely ucelený, původně roční a později dvouletý výcvik pro jógové lektory, akreditovaný MŠMT.

Od roku 2025 jsme se rozhodly přejít na pro všechny strany flexibilnější, modulovou výuku.

Nově koncipovaná výuka už nebude podléhat akreditaci, zato nabídne hlubší ponory do jednotlivých, pro nás nosných témat, v podobě a míře jdoucí za rámec standardních jógových výcviků.

Bližší informace zveřejníme na podzim roku 2024.

Máte-li o takové rozšiřující, tematické vzdělávací a sebezkušenostní víkendy zájem, napište nám na [email protected] a my Vás budeme informovat přednostně.

Náš přístup je inspirován:

Naším hlavním záměrem je především pěstování vlastní vnímavosti, všímavosti a bdělosti nejen v pohybu, dechu a prožitcích.

Naše výuka směřuje i k posílení schopností učitelů pracovat se studenty individuálně, formou jógové terapie a dovednosti citlivě pracovat se stávajícími zraněními a stavy studentů.

Principy jógové terapie aplikujeme nejen u studentů, kteří přicházejí se zraněními či bolestí, ale také preventivně. Uplatňování principů jógové terapie a dalších nabízených metod a technik podporuje rozpoznání a upravení nevyvážeností v těle a je tak vhodné i pro ty, kteří žádnými aktuálními bolestmi netrpí a nevyhledávají jógu z terapeutických důvodů. Tak můžeme přispět k účinnému předcházení zraněním a přetěžování organismu, ke kterému může docházet zvlášť u dynamičtějších jógových stylů.

Naše semináře vedou lektory k tomu, aby co nejlépe dokázali komunikovat se studenty na různých typech lekcí, pečovali o sebe jako učitelé, zůstávali tvůrčí při sestavování lekcí, objevili, vyjasnili si a rozvíjeli svou jedinečnost a dokázali stále růst a vyvíjet se mj. i díky inspiracím mimo „tradiční“ pole jógové praxe.

Kmenové lektorky

Veronika Švecová - jóga a jógová terapie

Józe se věnuji od roku 2005. O několik let později jsem sama začala učit v několika pražských studiích a první zvrat v tom, jak sama chápu jógu a jak ji předávám, nastal v roce 2011, kdy jsem začala s několikaletým studiem jógové terapie. Vzdělávala jsem se v různých programech a učitelských kurzech v Čechách, Indii, Itálii, Německu, Kanadě a dalších zemích s mnoha inspirativními učiteli. Absolvovala jsem výcvik jógové terapie Svastha Yoga Therapy a základní výcvik jógové terapie Functional Synergy Yoga u Susi Hately.

Od roku 2017 do roku 2021 jsem absolvovala mezinárodní výcvik Feldenkraisovy metody ve Feldenkrais Institute Wien. Od roku 2019 jsem oprávněna vést skupinové lekce Feldenkraisovy metody a od roku 2021 individuální lekce.

Občas píšu a něco zveřejňuji na pozornostvpohybu.cz

Jóga:

Mé lekce jógy vycházejí z jógové terapie a jemné vinjásy. Jsou typické vrstvením a provázáním pozic (pohybů) a smysluplnou posloupností sekvence, která vytváří „pohybový příběh“ okolo nějaké pozice či dovednosti.

Lekce vedu tak, aby studenti měli prostor pro vlastní prožitek, zkoumání souvislostí pohybu a dechu a možnost jógové pozice jenom nezaujímat, ale přirozeně je „vtělit“. Jógu si tak mohou lépe přenést do běžného života a pohybovat se s větší lehkostí, bez bolesti a s bdělou pozorností.

Feldenkraisova metoda:

Skupinové lekce Feldenkraisovy metody „Pohybem k sebeuvědomění“ mají schopnost měnit pohybové, ale i další životní stereotypy. Učí nás, jak se pohybovat s menším úsilím, větší radostí a spontaneitou a dávají okusit pocitu lehkosti bytí. Užitek mohou přinést každému, kdo hledá cestu, jak se zbavit chronické bolesti, zlepšit svoji pohyblivost a stabilitu, podpořit sportovní i umělecké dovednosti.

Alice Červinková - jóga

Srdcem mé pohybové praxe je plynulý pohyb, v józe je to vinjása (propojení pohybu a dechu, rozhýbané pozice a přechody mezi nimi, postupné vrstevní pohybu).

Kromě jógy se věnuji i rozvíjení přirozeného dechu a somatice (Bartenieff/Laban Movement Analysis, BMC) a zajímají mě principy přirozeného pohybu. Jógu jsem měla možnost studovat se zahraničními i českými učiteli od roku 2006, posledních pět let se věnuji i somatické práci s tělem a hlasem.

Zajímá mě pestrost pohybu, jeho schopnost spojit nás s tělem a myslí a zároveň se skrz něj vyjádřit.

V józe se zaměřuji na dynamiku a to v celé její škále - od pomalého a jemného pohybu, po rychlejší, silovější pohyb. Za klíčové ovšem považuji to, aby i náročnější pozice a cesta do nich byla sycená vědomým pohybem a probíhala bez zbytečného úsilí. Vědomý, všímavý pohyb, dech a meditace mi ukazují a učí mě, že vše je nestálé a neurčité a že toto poznávání může přinést klid.

www.pohybadech.cz

Lucie Königová - jóga, jógová terapie a ajurvéda

Józe se věnuji od roku 1998 a lekce vedu od roku 2005. Jako lektorka jógy a jógové terapie vyučuji na lekcích a především individuálních terapiích v Praze. Vedu také semináře i v dalších městech ČR. Jsem součástí mezinárodního týmu pro výcvik jógové terapie a mentoruji jógové učitele z ČR i zahraničí. Jsem autorkou knihy Jóga z obýváku.

Měla jsem možnost, štěstí a čest učit se po celém světě u řady inspirativních jógových učitelů, jimž vděčím za mnohé - zejména Marcele Mikešové, Paddy McGrath, Susi Hately, Jules Mitchell, Cecily Milne, Jenni Rawlings, Karen Brody a Godfreymu Devereux. Mými hlavními učiteli jsou členové rodiny Mohanových, posledních přímých žáků legendárního Krišnamačárji. Ve své praxi i práci bohatě čerpám i z ájurvédy, somatických disciplín, trauma-sensitivních přístupů, přirozeného pohybu a tance.

Zaměřuji se především na individuální práci se studenty, na míru šité sestavy a citlivé provázení studentů na jejich vlastní jógové cestě. Soustředím se na pěstování vnímavosti studentů k sobě samotným skrze jógovou praxi.

Mým velkým přáním je, abych na lekcích lidem předávala radost ze života, z poznávání, ze zkoušení, zkoumání, hraní si, experimentů... Nemám touhu naučit lidi něco "správně", jak si často pod pojmem jógová terapie představují - tzv. správné dýchání, správný pohyb, správně provedenou pozici. Mým záměrem je tříbit v sobě i lidech okolo vnímavost k sobě i životu. Chuť se zájmem, hravostí, lehkostí, otevřeností a současně klidnou, soustředěnou pozorností v první řadě zakoušet, cokoli se právě děje - se vším všudy. A učit se z toho, tvořit si svůj vlastní styl a být si svým vlastním učitelem, který pak díky vnímavosti, toleranci, otevřenosti a upřímnosti k sobě je schopen totéž zažívat a projevovat i k ostatním. Asi by se to dalo pojmenovat i jako radost a odvahu být tím, kým skutečně jsme právě teď - v pohybu, dechu, myšlenkách, prožitcích.

www.luciekonigova.com

Lenka Maxová - administrativní podpora

Lenka se ze zákulisí stará o hladký průběh našich kurzů.

Má na starosti dobré fungování naší „virtuální“ kanceláře, veškerou administrativu a ráda vám odpoví na vaše dotazy.